Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru v zákonnej 14 dňovej lehote?

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 12 odst. 1 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Ako postupovať

Adresa pre vrátenie tovaru - Artdente SK s. r. o.
Dolinský potok 2910 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kupujúci (spotrebiteľ) odošle predávajúcemu email na info@artdente.sk s následujúcim textom:

"Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa (uveďte deň, mesiac, rok), číslo objednávky a požadujem vrátenie uhradenej ceny za tovar na účet č. : (prosím zadajte správne číslo účtu vo forme IBAN)". V úvode uveďte svoje meno, adresu a dátum. Platí len v prípade nevyexpedovania objednávky.

Ak bol tovar už vyexpedovaný, kupujúci je povinný ho vyzdvihnúť a následne môže žiadať o vrátenie peňazí. Taktiež musí doručiť písomne na email text s danými informáciami.

Tovar odporúčame posielať späť ako doporučenú zásielku. V prípade obyčajnej zásielky nezodpovedáme za prípadnú stratu. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný či znehodnotený, musí byť v originálnom obale , s faktúrou alebo kópiou faktúry, či iným dokladom o zaplatení, riadne zabezpečený proti poškodeniu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru (bez ceny poštovného) na zákazníkom uvedený bankový účet. V tejto veci Vás prosíme o trpezlivosť, pretože reálne od odoslania Vašej zásielky, kým sa k nám dostane prejde cca 4-5 pracovných dní. Náklady na poštovné je služba, ktorú hradí zákazník.

!!! Dôležité upozornenie: Pokiaľ si ponecháte tovar (ak bolo poštovné Zdarma), ktorého hodnota nepresahuje sumu 50 eur pri kuriérovi, dodatočne Vám budú zaúčtované poštovné náklady vo výške 2,99€ .

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Lehota pre odstúpenie trvá štrnásť pracovných dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v utorok, prvý deň sa počíta streda. Ale ak si zákazník prevezme tovar v piatok, prvý deň sa počíta pondelok.

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia zaslaná na email info@klenotky.sk, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Ďalšie informácie

Výmena jedného tovaru za iný priamou cestou nie je možná. Vždy vraciame peniaze za vrátený tovar a zákazník môže realizovať výmenu prostredníctvom vytvorenia úplne novej objednávky (nakoľko sa sumy tovaru môžu líšiť).

Výmena toho istého tovaru, poprípade inej farby toho istého tovaru je možná priamou cestou. Odošlete nám tovar a po prijatí Vám zašleme požadovanú zmenu tovaru.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.