Reklamácie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby ("Reklamácie")
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi emailom na info@artdente.sk oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Do emailu treba uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky, a akým spôsobom sa chyba prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
V prípade uplatnenia reklamácie si prosím stiahnite  reklamačný formulár. Vyplňte ho a spolu s reklamovaným tovarom zašlite na nižšie uvedenú adresu.
Tovar prosím následne po dohode odosielajte Doporučene najlepšie v poistenej obálke (možné zakúpiť na pošte) alebo v bublinkovej obálke. Nezabudnite priložiť k tovaru, ktorý chcete vrátiť faktúru alebo iný doklad o zaplatení. V žiadnom prípade neodosielajte tovar na dobierku.
Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Artdente SK s.r.o., Dolinský potok 2910, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Predmet reklamácie
Za predmet reklamácie sa považujú len výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie výrobku